.

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

 
 


 
 
 
  Home page    e-Library System    Usage statistics    Category  
e-Library System
 

  Statistics during the period.

  Up to date.


 

Visitors Statistic of the system.OrderGroup CodeTypeTo visit.List
1 200 ศาสนา 0 Show details
2 000 เบ็ดเตล็ด ทั่วไป 0 Show details
3 100 ปรัชญา 0 Show details
4 300 สังคมศาสตร์ 0 Show details
5 400 ภาษา 0 Show details
6 500 วิทยาศาสตร์ 0 Show details
7 600 เทคโนโลยี 0 Show details
8 700 ศิลปะและนันทนาการ 0 Show details
9 800 วรรณคดี 0 Show details
10 900 ประวัติศาสตร์ 0 Show details
11 010 บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อก 0 Show details
12 020 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศน์ศาสตร์ 0 Show details
13 030 หนังสือรวบรวมความรู้ทั่วไป สารานุกรม 0 Show details
14 040 040 0 Show details
15 050 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร 0 Show details
16 060 องค์การต่างๆ และพิพิธภัณฑวิทยา 0 Show details
17 070 วารสารศาสตร์ การพิมพ์ 0 Show details
18 080 รวมเรื่องทั่วไปที่ไม่อาจจัดลงในหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งได้ 0 Show details
19 090 หนังสือต้นฉบับตัวเขียนและหนังสือหายาก 0 Show details
20 011 บรรณานุกรมทั่วไป 0 Show details
21 012 บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกของเฉพาะบุคคล 0 Show details
22 013 บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกของผู้แต่งประเภทต่างๆ 0 Show details
23 014 บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกของผู้แต่งที่ไม่เปิดเผยนามหรือใช้นามแฝง 0 Show details
24 015 บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกงานที่มาจากเฉพาะแห่ง 0 Show details
25 016 บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกงานที่มีเนื้อหาเฉพาะ 0 Show details
26 017 แค็ตตาล็อกทั่วไป 0 Show details
27 018 แค็ตตาล็อกที่มีการจัดเรียงเฉพาะวิธี 0 Show details
28 019 แค็ตตาล็อกที่จัดเรียงแบบพจนานุกรม 0 Show details
29 021 ความสัมพันธ์ของห้องสมุด หอจดหมายเหตุ ศูนย์สารนิเทศ กับหน่วยงานต่างๆ 0 Show details
30 022 การบริหารอาคารห้องสมุด 0 Show details
31 023 การบริหารบุคคลในห้องสมุด 0 Show details
32 024 (ไม่ได้กำหนดใช้) 0 Show details
33 025 การดำเนินงานห้องสมุด หรือหอจดหมายเหตุ หรือศูนย์สารนิเทศ 0 Show details
34 026 ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ ศูนย์สารนิเทศ จำแนกตามวิชา 0 Show details
35 027 ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ ศูนย์สารนิเทศประเภทต่างๆ 0 Show details
36 028 การอ่านและการใช้สื่อสารนิเทศอื่นๆ 0 Show details
37 029 (ไม่ได้กำหนดใช้) 0 Show details
38 031 สารานุกรมภาษาอังกฤษผลิตในสหรัฐอเมริกา 0 Show details
39 032 สารานุกรมภาษาอังกฤษผลิตในสหราชอาณาจักร 0 Show details
40 033 สารานุกรมภาษาเยอรมัน 0 Show details
41 034 สารานุกรมภาษาฝรั่งเศส 0 Show details
42 035 สารานุกรมภาษาอิตาเลียน 0 Show details
43 036 สารานุกรมภาษาสเปน หรือโปรตุเกส 0 Show details
44 037 สารานุกรมภาษารัสเซีย 0 Show details
45 038 สารานุกรมกลุ่มภาษาสแกนดินาเวียน 0 Show details
46 039 สารานุกรมภาษาอื่นๆ 0 Show details
47 041 041 0 Show details
48 042 042 0 Show details
49 043 043 0 Show details
50 044 044 0 Show details
51 045 045 0 Show details
52 046 046 0 Show details
53 047 047 0 Show details
54 048 048 0 Show details
55 049 049 0 Show details
56 051 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาอังกฤษผลิตในสหรัฐอเมริกา 0 Show details
57 052 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาอังกฤษผลิตในสหราชอาณาจักร 0 Show details
58 053 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาเยอรมัน 0 Show details
59 054 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาฝรั่งเศส 0 Show details
60 055 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาอิตาเลียน 0 Show details
61 056 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาสเปน หรือโปรตุเกส 0 Show details
62 057 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษารัสเซีย 0 Show details
63 058 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องกลุ่มภาษาสแกนดินาเวียน 0 Show details
64 059 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาอื่นๆ 0 Show details
65 061 061 0 Show details
66 062 062 0 Show details
67 063 063 0 Show details
68 064 064 0 Show details
69 065 065 0 Show details
70 066 066 0 Show details
71 067 067 0 Show details
72 068 068 0 Show details
73 069 พิพิธภัณฑวิทยา 0 Show details
74 071 วารสารและหนังสือพิมพ์ในอเมริกาเหนือ แคนาดา สหรัฐอเมริกา 0 Show details
75 072 วารสารและหนังสือพิมพ์ในอังกฤษ 0 Show details
76 073 073 0 Show details
77 074 074 0 Show details
78 075 075 0 Show details
79 076 076 0 Show details
80 077 077 0 Show details
81 078 078 0 Show details
82 079 วารสารและหนังสือพิมพ์ในส่วนอื่นๆ ของโลก 0 Show details
83 081 081 0 Show details
84 082 082 0 Show details
85 083 083 0 Show details
86 084 084 0 Show details
87 085 085 0 Show details
88 086 086 0 Show details
89 087 087 0 Show details
90 088 088 0 Show details
91 089 089 0 Show details
92 091 091 0 Show details
93 092 092 0 Show details
94 093 093 0 Show details
95 094 094 0 Show details
96 095 095 0 Show details
97 096 096 0 Show details
98 097 097 0 Show details
99 098 098 0 Show details
100 099 099 0 Show details
 
 
 

 
June 2561
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 19 June 2561
 
 
All online 1 People
IP number 54.145.103.69
You are visitor number 350,196
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
: โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
99/3 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Tel : 0 3839 7054  Fax : 0 3839 7507
Email : angsilaschool@hotmail.com